MathScore - ระบบการเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ที่ได้ผลมากที่สุดในโลก

Math Links

MathScore เป็นแบบฝึกหัดออนไลน์เพื่อการเรียนรู้และทำแบบฝึกหัดด้านคณิตศาสตร์ ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ออกแบบระบบและหลักสูตร โดยใช้ผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัย MIT (Massachusetts Institute Technology, USA) พัฒนาโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ทั้งในด้านคอมพิวเตอร์และด้านการเรียนคณิตศาสตร์ มาเลือกสรรแบบฝึกหัดให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทำให้เหมือนมีครูสอนแบบตัวต่อตัว และทำให้เรียนรู้ได้เร็วกว่าวิธีปกติถึง 4 เท่า จากผลการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test)

อย่างไรก็ดี ทาง InterMath มีความมุ่งมั่นที่จะให้นักเรียนส่วนใหญ่ของประเทศได้มีโอกาสในการเก่งคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น จึงยินดีเสนอให้โรงเรียน และสถาบันกวดวิชา คุณครูหรือผู้ปกครอง ใช้โปรแกรมนี้ในราคาไม่แพง โดยเมื่อคิดเฉลี่ยแล้ว อยู่ที่คนละ 1-6 บาทต่อวัน (ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียน)

นอกจากนี้ นักเรียนสามารถใช้งานที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือที่ไหนก็ได้ในโลกโดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ตผ่าน Smart Phone, Tablet, PC, Notebook, Netbook, iPod, iPad ทำให้มีการใช้งานที่คุ้มค่ามาก

Online Math

การคำนวณขั้นพื้นฐานที่สำคัญครอบคลุมถึงกว่า 60% ของการคำนวณทางด้านคณิตศาสตร์ทั้งหมด จะถูกนำมาฝึกฝนก่อน ซึ่งจะทำให้พัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ไปได้มากและเร็วกว่าการฝึกแบบอื่นก่อน หลังจากนั้นจึงค่อยฝึกฝนการทำโจทย์การคิดวิเคราะห์ และการนำคณิตศาสตร์ไปใช้งานจริงภายหลัง

Online Math

ด้วยรูปแบบการฝึกแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนตลอดเวลา ผู้เรียนจะได้ใช้ความคิดอย่างต่อเนื่องและเพลิดเพลิน (ไม่วอกแวกไปคิดเรื่องอื่น) ใน 1 ชั่วโมง ผู้เรียนจะได้ทำแบบฝึกหัดได้ถึง 300 ข้อ (ใช้เวลา 10-15 วินาทีต่อข้อ) เทียบกับการเรียนโดยทั่วไปที่ได้เพียง 30-50 ข้อต่อชั่วโมง โดยใช้เวลาในการฝึกฝนเพียง 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อย่างต่อเนื่องประมาณ 6 เดือน จะเก่งคณิตศาสตร์ขึ้นจนเพื่อน ๆ และคุณครูแปลกใจ

Online Math

• ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับบทเรียนไปตามผู้เรียนแต่ละคน (individualized learning) โดยอัตโนมัติ เหมือนมีครูสอนตัวต่อตัว

• จากผลการวิจัย การจะจดจำสูตรทางด้านคณิตศาสตร์หนึ่ง ๆ ได้นั้น จะต้องพบกับสูตรนั้น 5-10 ครั้งภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (หากไม่ได้ทบทวนนานเกินไป ก็จะต้องเริ่มใหม่) ดังนั้น โปรแกรม MathScore จึงได้บันทึกผลการทำแบบฝึกหัดแต่ละข้อของผู้เรียนเฉพาะคนเอาไว้ แล้วจัดการทบทวนโจทย์ที่ยังทำแล้วผิดอยู่กลับมาทวนซ้ำ เป็นช่วง ๆ ที่เหมาะสม จนกว่านักเรียนจะมีความแม่นยำและเชี่ยวชาญ 100% ถึงจะผ่าน

Online Math

เพิ่มแรงจูงใจโดยเรียนรู้ผ่านเกมส์ที่เพลิดเพลินและภาพประกอบที่สนุกสนาน ทำให้น้องๆ อยากทำคะแนนให้เพิ่มมากขึ้น โดยแข่งกับเพื่อนๆ หรือแข่งกับตนเอง เพื่อจะได้รางวัลในเกมส์

Online Math

• เนื้อหาของบทเรียนมีโจทย์ด้านการคำนวณพื้นฐาน (Basic Skill) และโจทย์ด้านคณิตวิเคราะห์ (Critical Thinking Skill) รวมถึงคณิตคิดเร็ว คณิตคิดในใจ (Mental Math)

• ครอบคลุมตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Online Math

• ผู้เรียนสามารถติดตามผลการเรียนรู้ได้จากเว็บไซต์และ Email อย่างสม่ำเสมอตามต้องการ เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้

• คุณครูที่โรงเรียน หรือผู้ปกครองก็สามารถรับรู้ว่าผู้เรียนแต่ละคนทำแบบฝึกหัดมากน้อยแค่ไหน ถูกผิดกี่ข้อ เทียบกับเพื่อนๆ อยู่ในระดับใด ทักษะไหนยังอ่อนที่มักทำผิดอยู่ โดยจะถูกแปลผลผ่านตารางวิเคราะห์แบบ Real Timeเปรียบเทียบวิธีการเรียนคณิตศาสตร์

รูปแบบการเรียนรู้

ทักษะที่เน้น

เวลาที่ใช้จนกว่าจะเห็นผล

ค่าใช้จ่าย

ความสนุก

เหมาะกับนักเรียนที่มีความตั้งใจ...

ในห้องเรียนขนาดเล็ก

ขึ้นกับผู้สอน

ปานกลางถึงค่อนข้างเร็ว

ปานกลางถึงสูง

ขึ้นกับผู้สอน

ปานกลางขึ้นไป

เรียนตัวต่อตัว

ขึ้นกับผู้สอน

เร็ว

สูงถึงสูงมาก

ขึ้นกับผู้สอน

ทุกคน

MathScore

เน้นทุกด้าน

เร็ว

ต่ำ

สนุก

ทุกคนคำรับประกันผลของ MathScore

• เมื่อผู้เรียนใช้สื่อการเรียนรู้ MathScore อย่างต่อเนื่อง จนครบ 1 ปีอย่างต่อเนื่องจะมีผลให้การเรียนในห้องหรือความสามารถในการคำนวณด้านคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยปกติผู้เรียนสามารถพัฒนาคะแนนสอบที่โรงเรียนเพิ่มขึ้นถึง 1 เกรดภายในระยะเวลาเรียนเพียง 6 เดือน

• หากไม่ได้ผลดังกล่าว ทาง InterMath ขอรับผิดชอบ ด้วยการคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้เรียน 100% เต็มคำถามจากผู้เรียนและผู้ปกครอง

1. ทราบได้อย่างไรว่าการเรียนกับ MathScore ได้ผลเร็วกว่าวิธีปกติ 4 เท่า ?

• ทางเราได้ทำการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และทดสอบหลังเรียน (post-test) โดยใช้ข้อสอบคณิตศาสตร์มาตรฐาน (ข้อสอบที่ใช้อ้างอิง ไม่ได้เขียนขึ้นโดยทีมงานพัฒนา MathScore เพื่อให้เกิดความเป็นกลาง) แล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียน พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่พัฒนาขึ้นเร็วถึง 4 เท่าของวิธีการเรียนในห้องเรียนโดยทั่วไป

2. เหตุผลอะไรที่ทำให้วิธีการเรียนกับ MathScore ได้ผลดีกว่าวิธีทั่วไปมาก?

• ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) Active Review™ ช่วยควบคุมให้ผู้เรียนได้รับการทบทวนเนื้อหาหลักอย่างสม่ำเสมอเท่าที่จำเป็น ให้สิ่งที่เรียนเข้าไปอยู่ในระบบความจำระยะยาว (long-term memory) ทำให้ผู้เรียนไม่ลืมเนื้อหาหลักที่เรียนไปแล้ว

• เนื้อหาหลักสูตรที่จัดเตรียมมาอย่างดี ทำให้ผู้เรียนได้เน้นเฉพาะเนื้อหาส่วนที่สำคัญที่สุดก่อน ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้เป็นส่วนที่จะได้ใช้งานถี่ที่สุดในชีวิตประจำวันและใน ข้อสอบส่วนใหญ่ ทำให้ประหยัดเวลาจากการไปเรียนเนื้อหาที่ไม่ค่อยจำเป็น

• ด้วยการเรียนรู้แบบ interactive (มีปฏิสัมพันธ์) และการเรียนรู้ผ่านเกม ทำให้ผู้เรียนมีสมาธิ เกิดความท้าทาย และได้ทำแบบฝึกหัดมากกว่าปรกติมาก โดยเฉลี่ยผู้เรียนจะได้ทำแบบฝึกหัดถึงประมาณ 300 ข้อในหนึ่งชั่วโมง

• ผู้เรียนได้รับผลตอบกลับ (feedback) ทันที เมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จ ไม่ต้องรอคุณครูมาเฉลยในวันรุ่งขึ้น ทำให้เขาเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว

3. ถ้าผู้เรียนไม่รู้คำตอบของแบบฝึกหัด ควรจะทำอย่างไร ?

• ทดลองตอบได้เลย ถ้าตอบผิด ก็จะได้เรียนรู้เช่นกัน เหมือนกับคำพังเพยที่ว่า "ผิดเป็นครู" ไม่ต้องกังวลว่าต้องทำถูกทุกข้อ แต่ขณะเดียวกัน ก็ไม่ควรเดาสุ่ม ควรจะพยายามคิด แล้วเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ เมื่อทำแบบฝึกหัดเรื่องใดเรื่องหนึ่งผิด โปรแกรมจะบันทึกเอาไว้ แล้วจะนำกลับมาทบทวนให้ใหม่โดยอัตโนมัติ จนกว่าผู้เรียนจะตอบได้ถูกต้องโดยไม่ต้องเดา ดังนั้น จึงไม่ควรกังวลถ้าจะทำผิดไปบ้าง เพราะสุดท้ายก็จะได้ทำเรื่องเดิมซ้ำใหม่จนกว่าจะทำได้ดี

4. การเรียนแบบเฉพาะบุคคลของ MathScore เป็นอย่างไร ?

• ระบบซอฟต์แวร์ของ MathScore จะจดจำประวัติการเรียนของแต่ละบุคคลเอาไว้ แล้วปรับไปตามผลการเรียนในแต่ละคน เหมือนกับมีครูที่สอนผู้เรียนเฉพาะคนนั้น ที่มีความจำเป็นเลิศ สามารถจำได้ทุกรายละเอียด ว่าลูกศิษย์ศึกษาเรื่องอะไรไปแล้วบ้าง ได้ผลมากน้อยแค่ไหนอย่างไร แล้วปรับบทเรียนไปตามลูกศิษย์คนนั้นคนเดียว

5. ถ้าให้คนอื่นมาใช้ user เดียวกัน จะได้หรือไม่ ?

• จะทำให้เรียนได้ไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากประวัติการเรียนจะถูกปนไประหว่างหลายคน ทำให้ระบบไม่สามารถเลือกเนื้อหาที่ใช้ได้อย่างเหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล

6. การเล่นเกมเป็นผลดีหรือผลเสียกับการเรียน ?

• เกมส์ของ MathScore เป็นเกมส์ที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้โดยเฉพาะ โดยใช้กลไกของเกมกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความมุ่งมั่น ท้าทายที่จะทำแบบฝึกหัดให้ถูกต้องภายในเวลาที่รวดเร็ว จึงเป็นผลดีต่อการเรียนรู้อย่างมาก แต่สำหรับเกมทั่ว ๆ ไป ที่ไม่ค่อยก่อให้เกิดประโยชน์ ทำให้เสียเวลาเพียงอย่างเดียว ดังนั้น ผู้ปกครองหรือผู้เล่นจึงควรเลือกเล่นเกมตามความเหมาะสมคำถามจากครูอาจารย์และนักการศึกษา

1. MathScore ออกแบบขึ้นโดยใช้ทฤษฏีการเรียนรู้แบบใด ?

MathScore ใช้ทฤษฏีหลัก 2 ทฤษฏีในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และเนื้อหาหลักสูตร ได้แก่..

- Cognitive Approach วิธีการที่เน้นความคิดและการทำงานของสมอง เน้นว่า การเรียนรู้ควรเน้นปรับไปตามแต่ละบุคคล โดยการเก็บข้อมูลการตอบคำถามของนักเรียนทุกคนอย่างละเอียด และใช้กระบวนวิธีแบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อเลือกคำถามมาทบทวนให้นักเรียนอย่างเหมาะสมที่สุดและความผิดพลาดถือเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรนำมาใช้อย่างสร้างสรรค์ในกระบวนการเรียนรู้

- Comprehension-based Approach วิธีการที่เน้นความเข้าใจ

2. MathScore ใช้วิธีการใดในการกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเรียนรู้อย่างต่อเนื่อ ?

MathScore ใช้หลักการของจิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychology) และจิตวิทยาความสุข (Positive Psychology) ในการสร้างระบบปฏิสัมพันธ์ที่ดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจอย่างต่อเนื่อง ดังนี้..

- มีการสะสมคะแนนและ rating เป็น feedback ตลอดเวลา ทำให้ผู้เรียนรู้สึกเหมือนกับกำลังเล่นเกมที่ท้าทาย และพยายามพัฒนา rating ของตนเองเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

- ใช้ระบบการจัดอันดับผ่านอินเตอร์เน็ตที่ทำให้ผู้เรียนได้เห็นความก้าวหน้าของตนเองเมื่อเทียบกับผู้อื่น สามารถจัดทีมเพื่อร่วมแข่งขันกับทีมอื่นได้ เพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคม