หลักสูตร

  INTERMATH สถาบันอื่นๆ
1. มุ่งเน้นที่คณิตศาสตร์อย่างเดียวหรือเปล่า

ใช่

เราเชี่ยวชาญคณิตศาสตร์อย่างเดียวซึ่งหมายถึงทำให้เราทุ่มเทเพื่อการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลลัพทธ์สูงสุดและเป็นสถาบันคณิตศาสตร์ที่ดีที่สุด

ไม่ใช่

บางสถาบันสอนหลายวิชา เช่น คณิตกับวิทย์ คณิตกับอังกฤษ หรือสอนแทบทุกวิชา ความจริงแล้วไม่มีสถาบันไหนที่สามารถเชี่ยวชาญในทุกๆ วิชาได้
2. สอนหลักสูตรนานาชาติโดยเฉพาะหรือไม่

ใช่

เราเป็นสถาบันเดียวในประเทศไทยที่ครอบคลุมหลักสูตร English Program (EP), Mini EP, Bilingual, หรือหลักสูตร Inter ทั้งหลักสูตร USA, UK, IB, Singapore, Australia ซึ่งเป็นโจทย์คณิตศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

ไม่ใช่

สถาบันส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรที่เป็นโจทย์ภาษาไทย ไม่สอดคล้องกับภาษาที่ใช้สอนในโรงเรียน ทำให้เด็กสับสนในการวิเคราะห์โจทย์ได้ บางสถาบันก็สอนปนกันระหว่างไทยกับอินเตอร์ ซึ่งไม่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหมือน InterMath
3. มีสอนครบทุกระดับชั้นหรือไม่

ใช่

เนื่องจากเรามีความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์แบบครบวงจร เราจึงมีหลักสูตรตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงการสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัยในทุกระดับทั้งหลักสูตร EP/ Inter

ไม่ใช่

สถาบันส่วนใหญ่สอนระดับประถมอย่างเดียวบ้าง มัธยมอย่างเดียวบ้าง หรือเน้นสอบเข้าอย่างเดียวบ้าง ทำให้เด็กขาดช่วงการเรียนและต้องเปลี่ยนที่เรียนไปเรื่อยๆ ไม่ต่อเนื่อง
4. มีการสอนทักษะทางคณิตศาสตร์ครบทุกด้านหรือไม่

ใช่

เราสอนทั้งการวางรากฐานทฤษฎี (concept) ให้แน่นผ่านกิจกรรมกลุ่มและการใช้อุปกรณ์ พร้อมทั้งแบบฝึกหัดทั้งการคำนวน คณิตคิดในใจ คณิตคิดเร็ว การวิเคราห์และแก้โจทย์ปัญหา ครบทุกทักษะเพื่อให้เด็กเก่งคณิตศาสตร์รอบด้านอย่างแท้จริง

ไม่ใช่

บางสถาบันเน้นแต่คณิตคิดเร็วเพียงอย่างเดียวแต่กลับวิเคราห์โจทย์ปัญหาไม่เป็น เหมือนมีเครื่องคิดเลขติดตัว แต่ไม่สามารถแก้โจทย์ได้ บางสถาบันก็เน้นแต่การแก้โจทย์ปัญหาโดยการวาดรูปแต่ขาดทักษะการคำนวนพื้นฐาน ทำให้เด็กมีทักษะเพียงบางด้านเท่านั้น
5. แบ่งห้องตามชั้นเรียนของเด็กหรือไม่

ใช่

เราแบ่งห้องเรียนตามชั้นเรียนของเด็ก ไม่มีการสอนคละชั้น ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนมีคุณภาพสูงสุด

ไม่ใช่

สถาบันส่วนใหญ่ไม่ได้แบ่งเด็กตามชั้นเรียน มีเด็กคละอายุเรียนปนกัน ต่างคนต่างทำโจทย์ของตัวเอง ไม่มีการเรียนรู้หรือทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เด็กเบื่อ ไม่สนุก ขาดการแบ่งปันความคิดระหว่างกลุ่ม
6. เรียนเป็นกลุ่มเล็กหรือไม่

ใช่

ใช่ จากการวิจัยพบว่า การเรียนคณิตศาสตร์เป็นกลุ่มย่อมได้ผลสำหรับเด็กมากกว่าการเรียนแบบเดี่ยวที่อาจเหมาะกับเด็กที่อ่อนมากๆ หรือเด็กพิเศษ เพราะจะได้ทำกิจกรรมกลุ่มหรือระดมความคิดในการวิเคราะห์โจทย์ร่วมกันกับเพื่อน ทำให้สนุก แต่ต้องไม่เกิน 6 คนต่อหนึ่งชั้นเรียน ครูจะสอนและดูแลน้องๆ เต็มเม็ดเต็มหน่วย และเด็กรู้สึกสนุกผ่านกิจกรรมกลุ่มที่หลากหลาย

ไม่ใช่

การเรียนตัวต่อตัวที่บ้านหรือสถาบันทั่วไปที่จะเรียนแบบเดี่ยวโดยมีนักเรียนหลายคนอยู่ในห้องเดียวกัน เด็กจะรู้สึกเบื่อ ไม่สนุก ขาดแรงจูงใจเชิงกลุ่ม ไม่รู้จักเพื่อนต่างโรงเรียน ไม่มีการทำกิจกรรมร่วม ไม่มีการเล่นเกมส์กลุ่ม ระหว่างที่ครูสอนคนอื่นอยู่ น้องๆ ต้องรอจนกว่าจะถึงคิวตัวเอง เพราะแต่ละคนเรียนกันคนละบทเรียน และไม่ได้สอนเราเต็มเม็ดเต็มหน่วย
7. มีคุณครูนำการสอนในห้องหรือไม่

ใช่

ครูจะสอนทฤษฎีโดยใช้หลักการสอนของสิงคโปร์ที่ถูกยกย่องว่าดีที่สุดในโลก (World-Class Math System) ตามด้วยแบบฝึกหัดที่ถูกออกแบบมาอย่างดีระดับโลก

ไม่ใช่

บางสถาบันเน้นให้เด็กทำแต่แบบฝึกหัด แบบฝึกหัดและแบบฝึกหัด ครูไม่ได้สอนทฤษฎีแต่อย่างใด ทำให้เด็กไม่สามารถแก้ปัญหาโจทย์ได้อย่างลึกซึ้ง พื้นฐานก็ไม่แน่น ได้แต่เรื่องการคำนวนพิ้นฐานเท่านั้น
8. ครูมีคุณวุฒิระดับสูงหรือไม่

ใช่

เพื่อให้เป็นสถาบันคณิตศาสตร์ที่ดีที่สุด ครูทุกคน ตั้งแต่ครูใหญ่ ฝ่ายวิชาการและครูผู้สอนล้วนเป็นหัวกระทิทั้งสิ้น ทุกคนจบปริญญาตรี โท เอก จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ (จุฬา, ธรรมศาสตร์, มหิดล) และต่างประเทศ (UK, USA) ด้วยเกียรตินิยม มีประสบการณ์สอนเด็กนานาชาติ และมีใจรักการสอนเด็ก เราจึงยอมให้ค่าตอบแทนครูเหล่านี้สูงที่สุดในท้องตลาด

ไม่ใช่

ทั้งๆที่ครูเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสูงสุดในการให้เด็กเข้าใจในบทเรียนและทำให้เด็กเก่งคณิตศาสตร์ บางสถาบันให้ค่าตอบแทนครูที่ต่ำ โดยคำนึงแต่ผลกำไรทางธุรกิจเป็นหลัก ไม่ได้คัดสรรครู บางสถาบันใช้นักศึกษาปี 3-4 เป็นครูด้วยซ้ำ บางสถาบันจ้างครูคอยคุมการทำโจทย์ของน้องๆ โดยไม่มีการสอนขึ้นกระดานเลย
9. มีหนังสือประกอบการสอนหรือไม่

ใช่

เราคัดสรรหนังสือที่โรงเรียนอินเตอร์ชั้นนำทั่วโลกใช้ประกอบการสอน และมีแบบฝึกหัดเสริมเป็นชีทเอกสารเพิ่มเติมในห้องเรียนอีกด้วย

ไม่ใช่

สถาบันส่วนใหญ่แจกชีทให้เด็กทำแต่แบบฝึกหัดโดยไม่มีหนังสือแต่ประการใด บางแห่งก็ใช้หนังสือที่ใช้เฉพาะในสถาบันตัวเองซึ่งอาจขาดการยอมรับในระดับนานาชาติ
10. โจทย์ที่ให้ทำหลากหลายวิธีการหรือไม่

ใช่

เรามีทั้งแบบเขียน ให้เด็กตอบในห้องเพื่อตรวจสอบวิถีคิดของเด็ก และตะลุยโจทย์ผ่านแบบฝึกหัดออนไลน์ซึ่งคิดค้นโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ซึ่งมีที่ Intermath แห่งเดียวเท่านั้น

ไม่ใช่

สถาบันส่วนใหญ่เน้นให้เด็กทำโจทย์ผ่านการเขียน เขียน และ เขียน โดยที่ทำให้เด็กเบื่อ เราไม่รู้เด็กคิดวิธีการแก้โจทย์อย่างไร รู้เพียงว่าคำตอบถูกหรือผิดเท่านั้น
11. มีอุปกรณ์ประกอบการสอนหรือไม่

ใช่

เรามีอุปกรณ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศผ่านการรับรองในระดับนานาชาติ เพื่อเอามาประกอบการเรียนการสอน ทำให้เด็กได้จับต้อง เห็นเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจก่อนเข้าสู่ตำรา

ไม่ใช่

สถาบันส่วนใหญ่เน้นให้เด็กอยู่กับหนังสือ เอกสาร หรือ worksheet ทำให้เด็กไม่ได้จับหรือสัมผัส ซึ่งทำให้เด็กขาดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์
12. บรรยากาศในการเรียนสนุกหรือไม่

ใช่

ด้วยอุปกรณ์และกิจกรรมกลุ่มที่คัดสรรมาอย่างดี ทำให้เด็กมีทัศนคติที่ดีและรักวิชาคณิตศาสตร์ ไปตลอดชีวิต (Happy Learning Environment)

ไม่ใช่

สถาบันส่วนใหญ่เน้นแต่ทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัด และแบบฝึกหัด ทำให้เด็กเบื่อ ทัศนคติเป็นลบ ไม่สนุกและเครียด ทำให้ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ไปตลอดชีวิต
13. มีการจำลองการทำข้อสอบหรือไม่

ใช่

เรามีการจำลองข้อสอบทั้ง mid-term และ final ให้เด็กได้เตรียมตัวทำก่อนสอบจริงที่โรงเรียนเพื่อให้เด็กมีความพร้อมและให้ได้คะแนนดีด้วย

ไม่ใช่

บางสถาบันเน้นคณิตคิดเร็วอย่างเดียว หรือทำแต่แบบฝึกหัดการคำนวนพื้นฐานอย่างเดียว ไม่มีข้อสอบเสมือนจริงให้เด็กได้ลองทำ ส่วนบางสถาบันมีข้อสอบทบทวนบทเรียนแต่ก็เป็นโจทย์ภาษาไทยอยู่ดี
14. ระยะเวลาเรียนต่อคาบเหมาะสมหรือไม่

ใช่

จากการวิจัยที่ทำให้เด็กไม่เบื่อหรือเครียดในการเรียนวิชาคำนวน คือ ไม่ควรเกิน 70 นาที ถ้าอยากเก่งก็สามารถทำแบบฝึกหัดที่บ้านได้ทุกวัน

ไม่ใช่

บางสถาบันเรียนแค่ 45 นาทีซึ่งสั้นไป บางแห่งก็เรียนถึง 1.5-2 ชั่วโมง ก็นานไปสำหรับเด็ก ทำให้เด็กเครียดและจะส่งผลในแง่ลบต่อเด็กในระยะยาว
15. มีการบ้านสนุกให้ทำหรือไม่

ใช่

เราปฎิเสธควมจริงไม่ได้ที่ว่าเด็กจะเก่งคณิตศาสตร์ต้องทำแบบฝึกหัดทุกวันๆ ละนิดหน่อย แต่ต้องสนุก มีรางวัลเป็นแรงจูงใจ แบบฝึกหัดออนไลน์ของเราครอบคลุมกว่า 1,000 ทักษะทางคณิตศาสตร์คิดค้นโดยมหาวิทยาลัย Harvard, Stanford, และ Oxford เริ่มจากข้อง่ายไปยาก และมีโจทย์ทำอย่างไร้ขีดจำกัด พร้อมเก็บบันทึกคะแนนของน้องแต่ละคนไว้ด้วย สามารถเล่นผ่าน IPAD ซึ่งน่าจูงใจเด็กมากกว่าบนกระดาษ ทั้งนี้ทั้งนั้นสถาบันไม่มีการบังคับให้เด็กต้องส่งการบ้านใดๆ ทั้งสิ้น

ไม่ใช่

บางสถาบันมีการบ้านที่หนักเกินไป ทำทุกวันบนกระดาษ ซึ่งเด็กก็มีการบ้านจากที่โรงเรียนเยอะอยู่แล้ว ไม่สนุก เด็กเบื่อ บางสถาบันก็พาลไม่มีการบ้านซะเลยเพราะกลัวเด็กเบื่อ แล้วเด็กจะเก่งได้อย่างไร ถ้าไม่ได้ฝึกคิดฝึกทำบ่อยๆ เพราะคณิตศาสตร์คือทักษะที่ต้องใช้บ่อยๆ ถ้าไม่ใช้จะลืมและไม่เกิดความชำนาญ
16. มีระบบแจ้งผลการเรียนหรือไม่

ใช่

เรามี software คอยติดตามผลการเรียนของน้อง โดยการบันทึกคะแนนการทดสอบ คำตอบถูกผิดในแบบฝึกหัดที่ทำ พร้อมบันทึกทักษะที่เป็นจุดอ่อนและจุดแข็งของเด็กแต่ละคน และพร้อมรายงานผลให้ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง

ไม่ใช่

สถาบันส่วนใหญ่ไม่ได้ดูแลเด็กและผู้ปกครองอย่างเป็นจริงเป็นจัง ไม่ให้ความสำคัญของวันเกิดของน้อง ไม่มีการสื่อสารกับผู้ปกครองผ่าน sms, email, Facebook, Twitter เหมือน InterMath มิหนำซ้ำบางสถาบันไม่อนุญาตให้น้องเอาชีทกลับบ้าน ทำให้ผู้ปกครองไม่รู้ว่าลูกเรียนอะไรและเก่งในระดับใดอย่างแท้จริง
17. ที่ตั้งของสถาบันเหมาะสมหรือไม่

ใช่

เราเลือก central world เพราะอยู่ใจกลางเมืองและอยู่ในโซนการศึกษาของเด็กโดยเฉพาะ ผู้ปกครองสามารถ shopping ทานข้าว หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ได้สะดวก การจอดรถง่าย สะอาด ปลอดภัย และไม่มีอันตรายต่อเด็กจากมิจฉาชีพ

ไม่ใช่

บางสถาบันตั้งอยู่ตามตึกแถวหรือตั้งอยู่นอกห้าง ผู้ปกครองต้องนั่งคอยลูกเรียนโดยไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นทำ การจอดรถก็ลำบาก และบางที่มีมิจฉาชีพตามที่จอดรถหรือกลุ่มวัยรุ่นยืนสูบบุหรี่ตามที่สาธารณะ ขาดความปลอดภัยอย่างมาก
18. ค่าเล่าเรียนยุติธรรมหรือไม่

ใช่

เราคัดสรรครูที่ดีที่สุด มีอุปกรณ์การเรียนที่ดีที่สุด อยู่ในทำเลที่ดีที่สุด ใช้หนังสือที่ดีที่สุด มีระบบ I.T มาช่วยในการเรียนการสอนที่ดีที่สุด ทั้งหมดนี้ผู้ปกครองจ่ายในราคาที่ไม่แตกต่างจากสถาบันทั่วไป ซึ่งถือว่าคุ้มมาก เพราะเรามีปรัชญาที่เน้นผลลัพธ์ทางการศึกษามากกว่าผลกำไร

ไม่ใช่

บางสถาบันตั้งอยู่ตามตึกแถวหรือตั้งอยู่ในห้างที่มีค่าเช่าถูก มีแต่ชีทไม่มีหนังสือ ไม่มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ไม่มีระบบ I.T ครูไม่ได้คัดสรรและจ่ายค่าตอบแทนที่ต่ำ แต่ราคาไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ เพราะต้องไปเสียค่าแฟรนไชส์แสดงว่าค่าเล่าเรียนไม่ยุติธรรม ไม่คุ้มกับเงินที่จ่ายไป
19. มีที่ปรึกษาด้านการเรียนหรือไม่

ใช่

เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาในด้านการเรียนทั้งระบบรวมทุกวิชา แนวการเรียนต่อ ประเทศที่อยากไปเรียนต่อ การเลือกหลักสูตรการเรียนหรือการเลือกโรงเรียนให้เหมาะกับน้องๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ไม่ใช่

ไม่มีสถาบันไหนมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาการเรียนของน้องทั้งระบบตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงปริญญาเอก ในทุกหลักสูตร
20. มีการทดลองเรียนฟรีหรือไม่

ใช่

เราเป็นสถาบันเดียวที่กล้าให้น้องมาทดลองเรียนฟรี 1 ครั้งก่อนตัดสินใจเรียนกับเรา จึงไม่มีความเสี่ยงของผู้ปกครองในการลงทะเบียนเรียนใดๆ ทั้งสิ้น

ไม่ใช่

ไม่มีสถาบันคณิตศาสตร์ไหนกล้าให้ทดลองเรียนฟรี ผู้ปกครองต้องเสี่ยงที่จะส่งลูกเรียนจากคำเชิญชวนหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์เท่านั้น "สิบปากว่า ไม่เท่าเรียนจริง"

ระดับชั้น:

 1. K2
 2. K3

Term 1

Chapter 1 Match and Sort
A Match and Sort
   
Chapter 2 Numbers to 5
A Numbers to 5
   
Chapter 3 Numbers to 10
A Numbers to 10
   
Chapter 4 Order
A Order
   
Chapter 5 Shapes
A Shapes

Term 2

Chapter 6 Patterns
A Patterns
   
Chapter 7 Length and Size
A Length and Size
   
Chapter 8 Weight
A Weight
   
Chapter 9 Capacity
A Capacity
   
Chapter 10 Compare Sets
A Compare Sets

Term 1

Chapter 1 Compare Numbers
A Compare Numbers
   
Chapter 2 Numbers to 20
A Numbers to 20
   
Chapter 3 Number Bonds
A Number Bonds
   
Chapter 4 Addition
A Addition
   
Chapter 5 Subtraction
A Subtraction

Term 2

Chapter 6 Addition and Subtraction
A Addition and Subtraction
   
Chapter 7 Numbers to 30
A Numbers to 30
   
Chapter 8 Time
A Time
   
Chapter 9 Numbers to 100
A Numbers to 100
   
Chapter 10 Money
A Money

ระดับชั้น:

 1. P1
 2. P2
 3. P3
 4. P4
 5. P5
 6. P6

Term 1

Chapter 1 Numbers 0 to 10
A Counting
B Counting and Writing Numbers from 10 to 0
C Ordering Numbers
D Comparing Numbers
   
Chapter 2 Addition Within 10
A Understanding Plus Sign and Meaning of Addition
B Addition Two Numbers
C Writing Addition Sentences
D Solving World Problems
E Creating Addition Stories
   
Chapter 3 Subtraction Within 10
A Meaning of Subtraction
B Understanding Minus Sign
C Subtraction Two Numbers
D Writing Subtraction Sentences
E Solving World Problems
F Creating Subtraction Stories
   
Chapter 4 Numbers 11 to 20
A Counting
B Ordering Numbers
C Comparing Numbers
D Number Patterns
   
Chapter 5 Addtion, Subtraction, and World Problems
A World Problems on Addition and Subtraction
B Writing Sentences on Addition and Subtraction
C Addition and Subtraction with Brackets
D Creating World Problems
   
Chapter 6 Time, Days and Months
A Telling Periods of Tim in a Day
B Days of the Week
C Months of the Year

Term 2

Chapter 7 Numbers 21 to 100
A Counting
B Place Values of Tens and Ones
C Ordering Numbers
D Comparing Numbers
E Number Patterns
   
Chapter 8 Length
A Comparing Lengths
B Measuring Lengths
   
Chapter 9 Weight
A Comparing Weights
B Measuring Weithts
   
Chapter 10 Volume and Capacity
A Volume
B Capacity
C Comparing Volumes and Capabilities
D Measuring Volumes
E Measuring Capacities
   
Chapter 11 Shapes
A Recognising Shapes
B Identifying Shapes in Objects
C Making Patterns with Shapes
   
Chapter 12 Addition and Subtraction within 100
A Additng Two Numbers
B Adding Three Numbers
C Solving World Problems on Addition
D Subtraction Two Numbers
E Solving World Problems on Subtraction
F Writing Addition and Subtraction Stories

Term 1

Chapter 1 Numbers up to 1,000
A Counting
B Place Values
C Read and Write Arabic and Thai Numerals and Words up to 1,000
D Expanded Form of Numbers
E Number Patterns
F Odd and Even Numbers
G Comparing Numbers
H Ordering Numbers
   
Chapter 2 Addition and Subtraction within 1,000
A Adding without Renaming
B Subtraction without Renaming
C Adding with Renaming
D Subtracting with Renaming
E Adding Two Numbers Mentally
F Subtracting Two Numbers Mentally
G Word Problems Involving Addition and Subtraction
   
Chapter 3 Muliplication
A Understanding the Meaning of Multiplication
B Muliplying One-Digit Number with One-Digit Number
C Multiplication Tables
D Multiplying with 10,20,30…90
E Multiplication Property
F Multiplying One-Digit Number with Two-Digit Numbers
G World Problems
   
Chapter 4 Division
A Understanding the Meaning of the Division
B Multiplication and Division
C Division with Remainder and without Remainder
D Solving Word Problems Involving Division
   
Chapter 5 Multiplication and Division Word Problems
A Word Problems with Multiplication and Division
B Word Problems with Addition,Subtraction,Mulplication and Division
C Create Word Problems
   

Term 2

Chapter 6 Length
A Measuring Length
B Comparing Lengths
C Solving Word Problems on Length
Chapter 7 Weight
A Measuring Weight
B Comparing Weights
C Solving Word Problems on Wenght
   
Chapter 8 Volume and Capacity
A Measuring Volume and capacity
B comparing Volumes and Capacities
C Solving Word Problems on Volume and Capacity
   
Chapter 9 Money
A Recognise Values of coins and Banknotes
B Comparing the Values of Coins and Banknotes
C Change Coins to Coins
D Change Banknotes to Banknotes
E Change Banknotes to Coins and Coins to Banknotes
F Paying in Exact Amount
G Find Change
H Solving Addition and Subtraction Problems About Money in thai Baht
   
Chapter 10 Time
A Reading and teling Time
B Understanding a.m. and p.m.
C Reading a Calendar
   
Chapter 11 Shapes and patterns
A Two-Dimensional Geometric Shapes
B Draw Shapes from Model Fiigure Pattern
C Three-Dimensional Geometric Shapes
D Identify Two-Dimensional from Three-Dinensional Geometric Shapes
E Drawing Two-Dimensional from Three-Dimensional Shapes
F ldentifying Shapes in Objects
G identify the Pattern
   

Term 1

Chapter 1 Numbers up to 100,000
A Place Values
B Reading and Writing Arabic and Thai Numerals up to 100,000
C Number Patterns
D Repeated Patterns
E Comparing and Ordering Numbers
   
Chapter 2 Addition and Subtraction Within 100,000
A Adding Two Numbers up to 100,000
B Subtracting Two Numbers up to 100,000
C Adding and Subtracting Two Numbers upto 100,000 Mentally
D Mixed Equation
E Solving Word Problems
F Word Problems Involving Addition and Subtraction
G Creating Word Problems
   
Chapter 3 Multiplication
A Multiplying 3-Digit or 4-Digit Numbers by 1-Digit Number without Renaming
B Multiplying 3-Digit or 4-Digit Numbers by 1-Digit Number with Renaming
C Multiplying 2-Digit Numbers by 2-Digit Numbers
D Solve Word Problems Involving Multiplication by 1-Digit Number
E Solve Word Problems Involving Multiplication by 2-Digit Number
F Check That Answers Are Reasonable
G Create Word Problems by Using Your Own Words
   
Chapter 4 Division
A Showing Relationship Between Multiplication and Division
B Long Division
C Dividing 3-Digit or 4 Digit Numbers by 1-Digit Number without Remainder
D Dividing 3-Digit or 4 Digit Numbers by 1-Digit Number with Remainder
E Solving Word Problems Involving Division
F Check That Answers Are Reasonable
   
Chapter 5 Money
A Expressing Money in Baht and Satang
B Addition and Subtraction of Money
C Solving Word Problems
D Read Income and Expense Memos
E Write Income and Expense Memos
   
Chapter 6 Mixed Operations and Word Problems
A Solving Word Problems Involving Addition, Subtraction, Multiplication and Divison
B Writing Mixed Sentence and Finding Short Answer from the Given Questions
C Check that Answers Are Reasonable

Term 2

Chapter 7 Length
A Measuring Length
B Choosing Appropriate Units
C Comparing Lengths
D Eye-Estimation
E Converting Units of Length
F Solving Word Problems on Length
   
Chapter 8 Weight
A Measuring Weight Using Standard Tools
B Measuring Weight
C Comparing Weights
D eye-Estimation
E Converting Units of Weight
F Solving Word Problems on Weight
   
Chapter 9 Volume and Capacity
A Measuring Volume and Capacity
B Choosing Appropriate Tools
C Comparing Volume and Capacity
D Eye-Dstimation
E Solving Word Problems on Volume and Capacity
   
Chapter 10 Time
A Reading and Telling Time Using Period in 24-Hour System
B Conversion of Time from Minutes to Hours and Vice Versa
C Conversion of Time from Hours to Days and Vice Versa
D Conversion of Time from Days to Weeks and Vice Versa
E Conversion of Time from Days toMonths and Vice Versa
F Conversion of Time from Months to Years and Vice Versa
G Conversion of Time from Days to Years and Vice Versa
H Read Activity or Event Memos
I Write Activity or Event Memos
J Reading a Calendar
K Solving Word Problems on Time
   
Chapter 11 Two-Dimensional Shapes
A Identify and Sort Two-Dimensional Geometric Shapes
B Drawing Two-Dimensional Geometric Shapes
C Identifying Line of Symmetry for Two-Dimensional Geometric Shapes
D Identifying Patterns
   
Chapter 12 Foundation of Geometry
A Point
B Line
C Ray
D Line Segment
E Intersection
F Angle
G Application for Basic Geometrical Concepts
   
Chapter 13 Data Analysis
A Collecting and Classifying Data
B Reading Pictographs
C Reading Bar Graphs

Term 1

Chapter 1 Numbers
A Place Values
B Expanded Form
C Comparing and Ordering
D Counting Forward and Counting Backward
   
Chapter 2 Addition and Subtraction
A Addition
B Subtraction
C Word Problems on Addition and Subtraction
   
Chapter 3 Multiplication
A Multiplying 1 -digit Numbers
B Multiplying by Numbers with Two or More Digits
C Word Problems Involving Multiplication
   
Chapter 4 Division
A Shot Division
B Dividing by 2-digit Numbers
C Dividing by 3-digit Numbers
D Solving Word Problems
   
Chapter 5 Lines and Angles
A Parallel and Perpendicular Lines
B Classifying Angles
   
Chapter 6 Geometry
A Circles
B Rectangles and Squares
C Symmetric Figures
   
Chapter 7 Patterns
A Identifying Shape Patterns
B Creating New Figures and Patterns
   
Chapter 8 Data Analysis
A Tables
B Pictographs
C Bar Graphs
D Knowing Average
E Word Problems
   

Term 2

Chapter 9 Length
A Measuring Lengths
B Converting Unit Of Length
C Eye-Estimation
D Solving Word Problems on Length
   
Chapter 10 Weight
A Measuring Weights
B Eye-Estimation
C Converting Unit of Weight
D Solving Word Problems on Weight
   
Chapter 11 Volume and Capacity
A Measuring Capacities
B Eye-Estimation
C Convertion Units of Capacity
D Solving Word Problems on liquid Measuring
   
Chapter 12 Area
A Measuring Areas
B Finding Areas of Squares and Rectangles by Counting
C Finding Areas of lrregular Shapes
D Finding Area using Formulae
E Word Problems
   
Chapter 13 Fractions
A Knowing Fractions
B Comparing and Ordering Fractions
C Addition and Subtraction of Fractions
   
Chapter 14 Decimals
A Knowing Decimals
B Comparing and Ordering Decimals
   
Chapter 15 Time
A Reading and Telling Time
B Converting Units of Time
C Reading Time Schedule
D Reading and Writing Activity or Event Memos
E Solving Word Problems Related to Time
   
Chapter 16 Money
A Solving Word Problems on Money
B Writing Income and Wxpenses Memos
   
Chapter 17 Word Problems Involving Addition, Subtraction, Multiplication and Division
A Solving Word Problems Involving Addition, Subtraction,Multtiplication and Division
B Creating Word Problems Involving Addition, Subtraction, Multiplication and Division
   

Term 1

Chapter 1 Operating and Rounding Numbers
A Place Values
B Rounding Numbers
C Operating Numbers
D Word Problems Involing Addition, Subtraction, Multiplication and Division
   
Chapter 2 Fractions
A Types of Fractions
B Fractions and Counting Numbers
C Improper Fractions and Mixed Numbers
D Equivalent Fractions and Simplest Form of Fractions
E Comparing amd Ordering Fractions
   
Chapter 3 Fraction Operations
A Adding and Subtracting Multiple
B Denominator Fractions
C Multipling Fractions
D Solving Word Problems on Fractions
   
Chapter 4 Decimals
A Knowing Two-Position Decimals
B Comparing amd Ordering Decimals
C Converting Decimals
   
Chapter 5 Decimal Operations
A Addition and Subtraction of Decimals
B Multiplication of Decimals
C Mixed Problems
D Solving Word Problems on Decimals
   
Chapter 6 Application Problem
A Knowing Percents
B Converting Percents
C Solving Word Problems on Percentage
D Discount as Percent
E Profit and Loss

Term 2

Chapter 7 Data Analysis and Probability
A Collection and Classification of Data
B Drawing Bar Graphs by Reducing the Distance on the Number Line
C Comparison of Bar Graphs
D Probability of Events
   
Chapter 8 Parallel Lines and Angles
A Parallel Lines
B Drawing a Parallel Line Passing Through a Pont Not On the Line
C Measuring Angles
D Drawing Angles
   
Chapter 9 Quadrilaterals and Circles
A Drawing Squares and Rectangles
B Perimeter and Area of Quadrilaterals
C Solving Word Problems
D Components of a Circles
   
Chapter 10 Triangles
A Types of Triangles
B Components of a Triangle
C Perimeter of Triangle
D Drawing Triangles
E Finding Area of Triangles
F Word Problems
   
Chapter 11 Volume of Solids
A Three-Dimensional Solids
B Measuring Volume and Capacity
C Volume Conversion
D Finding Volume or Capacity of Cuboids using Formula
   
Chapter 12 Number Patterns
A Understanding Number Patterns
B Number Patterns with Increasing Relationship
C Number Patterns with Decreasing Relationship

Term 1

Chapter 1 Operating and Rounding Numbers
A Rounding Numbers
B Properties of Numbers
C Word Problems
   
Chapter 2 Equations and Solving Equations
A Meaning of Equations and Equal Sign
B Solution of an Equation with One Unknown
C Properties of Equality
D Solving Word Problems Using an Equation in One Variable
   
Chapter 3 Factors and Multiples
A Factors
B Greatest Common Division (GCD)
C Lowest Common Multiple (LCM)
D Word Problems Using GCD and LCM
   
Chapter 4 Fractions
A Comparing and Ordering Unrelated-Fractions
B Operations on Unrelated-Fractions
C Mixed Operations on Unrelated-Fractions
D Operations on Mixed Numbers
E Mixed Operations on Mixed Numbers
F Solving Word Problems on Fractions and Mixed Numbers
   
Chapter 5 Decimal
A Understanding Three-position Decimals
B Comparing and Ordering Decimals
C Conversion of Decimals to Fractions and Vice Versa
D Rounding Decimal Numbers
   
Chapter 6 Decimal Operations
A Multiplication of Decimals
B Mixed Operations on Decimals
C Solving Word Problems
D Solving Word Problems Using Thai Method
   
Chapter 7 Percentage and lts Applications
A Finding Percentage
B Interpreting Percentage
C Application of Percentage in Trade
D Problems on Multiple Selling and Buying
E Finding Simple Interest
F Fiding Simple Interest for a Period Less Than a Year
   

Term 2

Chapter 8 Parallel Lines
A Parallel and Transversal Lines
B Alternate Angles
C Interior Angles that are on the Same Side of the Transversal Line
D Identifying Parallel Llines Using the Rule of Alternate Angles
E Identifying Parallel Lines Using the Rule of the interior Angles on the Same Side of the transversal Line
   
Chapter 9 Quadrilaterals
A Diagonals of a Quadrilateral
B Drawing Quadrilaterals
C Finding the Area of Quadrilaterals
D Area of Quadrilaterals Using the Properties of Diagonals
E Eye-Estimating Area of Quadrilaterals
F Word Problems on Quadrilaterals
   
Chapter 10 Circles
A Circumference of a Circle
B Fiding the Area of a Circle
C Word Problems on Circles
   
Chapter 11 Three-Dimensional Geometry
A Identifying Two-Dimensional Shapes from three-Dimensional Solids
B Components of three-Dimensional Geometry
C Nets for Geometric Solids
D Volume of a Rectangular Prism
E Word Problems on Volume and Capacity of a Rectangular Prism
   
Chapter 12 Cardinal Points and Maps
A Cardinal Points
B Telling Position and Direction Using Cardinal Points
C Maps
D Scale of a Map
E Reading Maps/Plans
F Drawing Maps/Plans
   
Chapter 13 Patterns of Numbers
A Solving Problems on Patterns
B Solving Numbers patterns
C Word Problems Using Patterns
   
Chapter 14 Data Analysis and Probability
A Reading Data from a Line Graph
B Reading Data from a Pie Chart
C Drawing Bar Graphs
D Drawing Line Graphs
E Probability of Events

ระดับชั้น:

 1. S1
 2. S2
 3. S3
 4. ติวสอบ IGCSE
 5. ติวสอบ SAT

Term 1

Chapter 1 Number Sequences and Integers
A Number Patterns and Sequences
B Integers
C Addition and Subtraction of Integers
D Multiplication and Division of Integers
E Combined Operations of Integers
   
Chapter 2 Fractions
A Comparing Fractions
B Addition and Subtraction of Fractions
C Multiplication and Division of Fractions
D Combined Operations of Fractions
   
Chapter 3 Decimals
A Comparing Decimals
B Addition and Subtraction of Decimals
C Multiplication and Division of Decimals
D Combined Operations of Decimals
   
Chapter 4 Indices
A Indices
B Multiplication of Numbers in Index Notation
C Division of Numbers in Index Notation
D Raising Numbers and Algebraic Terms in Index Notation to a Power
E Negative Integral Indices
F Fractional Indices
G Computation Involving Laws of Indices
   
Chapter 5 Exponential Notation
A Exponential Notation
B Addition and Subtraction in Exponential Notation
C Multiplication and Division in Exponential Notation
D Combined Operations Using Exponential Notation

Term 2

Chapter 6 Geometrical Constructions
A Constructions
   
Chapter 7 Solid Geometry
A Cubes and Cuboids
B Plan, Front Elevation and Side Elevation of 3-D Geometrical Shapes
   
Chapter 8 Linear Equations
A Equality
B Linear Equations in One Unknown
C Solutions of Linear Equations in One Unknown
   
Chapter 9 Relations, Coordinates and Line Graphs
A Relations
B Coordinates
C Scales of the Coordinate Axes
D Line Graphs
   
Chapter 10 Probability
A Probability

Term 1

Chapter 1 Rational and Irrational Numbers
A Rational Numbers
B Irrational Numbes
C Operations Involving Surds
   
Chapter 2 Squares, Square Roots, Cubes and Cube Roots
A Squares
B Square Roots
C Cubes
D Cube Roots
   
Chapter 3 Length and Area
A Length
B Area of Rectangles
C Areas of Triangles, Parallelograms and Trapeziums
D Estimations of Measurements
   
Chapter 4 Ratio, Proportion and Percentage
A Ratio of Two Quantities
B Proportion
C Ratio of Three Quantities
D Relationship between Percentages, Fractions and Decimals
E Computations and Problems Involving Percentages
   
Chapter 5 Congruent Triangles
A Congruent Triangles

Term 2

Chapter 6 Pythagoras' Theorem
A Relationship between the Sides of a Right-angled Triangle
B Converse of Pythagoras' Theorem
   
Chapter 7 Solid Geometry
A Transformation
B Translation
C Reflection
D Rotation
E Isometry
F Enlargement
   
Chapter 8 Statistics
A Pie Charts
B Obtaining and Interpreting Information from Pie Charts
C Solving Problems Involving Pie Charts
   
Chapter 9 Probability
A Probability Scale
B Probability

Term 1

Chapter 1 Surface Area
A Surface Area
   
Chapter 2 Volume
A Volumes of Cuboids
B Volumes of Right Circular Cylinders and Right Prisms
C Volumes of Right Pyramids and Right Circular Cones
D Volumes of Spheres
E Volumes of Composite Solids
   
Chapter 3 Similar Triangles
A Similar Triangles
   
Chapter 4 Linear Equations
A Linear Equations in Two Varibles
B Simultaneous Linear Equations in Two Variables

Term 2

Chapter 5 Linear Inequalities
A Inequality
B Linear Inequalities in One Unknown
C Performing Computation on Inequalities
D Solving Inequalities in One Variable
E Simulaneous Linear Inequalities in One Variable
   
Chapter 6 Graphs of Functions
A Function
B Graphs of Functions
   
Chapter 7 Statistics
A Statistics and Data
B Frequnecy
C Pictograms, Bar Charts and Line Graphs
D Mode, Median and Mean
   
Chapter 8 Probability
A Events and Outcomes
B Probability
C Outcomes from Independent Events

ติวสอบ IGCSE

หลักสูตร International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) ถูกจัดทำสำหรับนักเรียน
ที่มีอายุระหว่าง 14 – 16 ปี ให้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญ
สำหรับศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เช่น หลักสูตร AS, A Level, International Baccalaureate (IB)
หรือเพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย สำหรับประเทศไทย หากผู้สอบสามารถสอบผ่านหลักสูตร IGCSE
ผู้สอบสามารถนำผลที่สอบได้ใน 5 รายวิชาที่ได้ไม่ต่ำกว่า C ไปขอเทียบวุฒิการศึกษาและนำเอกสาร
การเทียบวุฒิยื่นสมัครศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้

หลักสูตร IGCSE เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ในปัจจุบันมีผู้ศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว
กว่า300,000 คนต่อปีจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก หลักสูตร IGCSE เป็นหลักสูตรที่มีวิชาต่างๆให้ผู้ศึกษา
สามารถเลือกเรียนได้ ผู้สอบสามารถเลือกทำข้อสอบวัดความรู้ในเนื้อหาวิชาแบบ Core (พื้นฐาน) หรือ
แบบ Extended (ขั้นสูง) เพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ของผู้สอบที่แตกต่างกัน โดยผู้สอบที่เลือกสอบแบบ
Core จะได้เกรด C, D, E, F หรือ G เท่านั้น ในขณะที่ผู้สอบที่เลือกสอบแบบ Extended จะได้เกรดตั้งแต่
A, B, C, D, E, F หรือ G

การสอบ IGCSE นั้นจะถูกจัดขึ้นโดยโรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบอังกฤษ
ส่วนผู้ที่สนใจแต่ไม่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติข้างต้น สามารถสอบได้โดยสมัครสอบกับ
British Council Thailand ซึ่งใช้แบบทดสอบของ University of Cambridge International Examination
(CIE) ในการสอบ

ติวสอบ SAT

SAT มีชื่อเต็มว่า SAT Reasoning Test เดิมย่อมาจาก Scholastic Aptitude Test และภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น
Scholastic Assessment Test หรือที่รู้จักทั่วไปว่า "SAT I" เป็นการสอบวัดระดับทักษะการใช้เหตุผล
และการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการเรียนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย การวัดและประเมินผล
ข้อสอบ SAT นั้นเป็นการวัดทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัย ข้อสอบ SAT นั้นจึงเป็นแบบทดสอบมาตรฐานสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (High School) ในประเทศสหรัฐอเมริกามักจะต้องสอบเพื่อนำผลคะแนนไปสมัครเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัยต่อไป

ข้อสอบ SAT ประกอบไปด้วยแบบทดสอบ 3 ส่วน ได้แก่

1) Mathematics เนื้อหาเกี่ยวกับ Arithmetic, Algebra และ Geometry เป็นหลัก
2) Critical Reading เนื้อหาเกี่ยวกับ Sentence Completion และ Passage-based Reading ทั่วไป
3) Writing ซึ่งเป็นการเขียน Essay และการทำข้อสอบ Multiple-choice เกี่ยวกับ Sentence Errors

ในแต่ละส่วนจะมีคะแนนเต็มส่วนละ 800 คะแนน คะแนนเต็มทั้งหมดของ SAT จึงเท่ากับ 2,400 คะแนน

ในประเทศไทย ผลสอบ SAT สามารถนำไปยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติหลายหลักสูตร
ในหลายมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผลสอบ SAT
ถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่กรรมการคัดเลือกนักศึกษาให้ความสำคัญมากที่สุด หลักสูตรที่เป็นที่นิยมมักต้องการ
คะแนน SAT ไม่ต่ำกว่า 1,000-1,100 คะแนนขึ้นไปโดยนับเฉพาะคะแนนในส่วน Mathematics และ Critical
Reading เท่านั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยของไทยส่วนใหญ่มักจะไม่พิจารณาผลคะแนนในส่วน Writing
ยกเว้นบางหลักสูตร นอกจากนี้บางหลักสูตรพิจารณาผลสอบ SAT ในส่วน Mathematics เท่านั้น
โดยหลักสูตรที่เป็นที่นิยมมักต้องการผลคะแนนไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน ในขณะที่บางหลักสูตรพิจารณา
ผลสอบ SAT ในส่วน Critical Reading เท่านั้นซึ่งก็มีกำหนดคะแนนขั้นต่ำตั้งแต่ 350 – 500 คะแนน
ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าแต่ละหลักสูตรต้องการผลสอบ SAT ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้สมัครจึงควร
ตรวจสอบให้ดีว่าหลักสูตรที่ต้องการสมัครเรียนกำหนด Admission Requirements ไว้อย่างไร

 • Base Ten Math Blocks

  Students learn math lessons faster when they can see a visual demonstration of the lesson using base ten math manipulatives.
 • Cubes & Unifix Linking Cubes

  Math cubes provide hands-on math manipulative activities for classroom and homeschool. Get Unifix linking cubes plus regular counting cubes.
 • Dominoes

  Homeschooling math with dominoes help with teaching beginning or primary math skills with a hands on approach.
 • Fraction Workbooks And Activities

  Learning math fractions is fun and easy with these games, activity books, bars, tiles, cubes and circles. Excellent learning resources for math teachers.
 • Geoboards

  Geoboards and geoboard activity books provide hands-on math activities for classroom and homeschool.
 • Geometric 3d Shapes & Activities

  Teaching geometry area and measuring facts is easy with activities using 3D geometric shapes.
 • Magnetic Numbers

  Magnetic numbers make teaching math skills colorful and fun.
 • Math Calculators

  Children learn how to use a calculator with these beginner calculators and activity books.
 • Math Counters

  Hands on math manipulatives and practice books provide math teaching activities for preschool to elementary school.
 • Math Manipulative Sets

  These math manipulative sets have been specially created to provide all items required by each homeschool math curriculum.
 • Measurements & Weights

  Hands on math manipulatives provide math learning activities for preschool to elementary school.
 • More Math Manipulatives

  Hands on math manipulatives provide math learning activities for preschool to elementary school.
 • Number Boards & Color Tiles

  Math tiles can be used with number boards or as counters to provide teaching activities for classroom and homeschool.
 • Pattern Blocks

  Pattern blocks provide math teachers with hands on math activities for teaching basic math skills.
 • Percents, Place Values, Decimals

  These materials can help kids to master percents, place values and decimals with hands on visual aids.
 • Play Money & Cash Register Toys

  Pretend play money is a great teaching resource to help children learn how to count money.
 • Scales And Balances

  Platform scales and pan balances are great teaching aids to help kids learning measurement.
 • Sorting & Patterning

  Hands on manipulatives offer visual learners a great way to learn sorting, patterning and sequencing.
 • Tangrams

  Kids learn shapes, designs, spatial relationships, angles, fractions, area, perimeter and symmetry with tangram activities.
 • Telling Time

  These childrens activity books and clocks help kids learn about telling time and counting money.
 • Thermometers

  Teach your students how to read thermometers with these outdoor thermometers, student thermometers and classroom wall thermometers.