ลงทะเบียนทดสอบวัดระดับความรู้ ฟรี !

หลังจากที่ท่านกรอกข้อมูลข้างล่างครบถ้วน ทางสถาบันจะติดต่อท่านกลับเพื่อวัดระดับความรู้ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ของน้องๆ และรับฟังวิธีการเรียนการสอนแนว InterMath โดยเร็วที่สุด

ปี


กรุณาพิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ