FRANCISE

Franchise

 • การลงทุน

  1. เงินลงทุนค่า Franchise 50,000 - 200,000 บาท (ชำระครั้งเดียว ไม่มีค่า Royalty Fee รายเดือนเหมือนธุรกิจอื่น ถือว่าลงทุนต่ำที่สุดในธุรกิจการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ คุณครู นักเรียน และประเทศชาติในอนาคต)
  2. ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่า ค่าการตลาดในพื้นที่ (แล้วแต่พื้นที่)
  3. ค่าหนังสือ / อุปกรณ์สอนคณิตศาสตร์เบื้องต้น

  * Franchise จะมีอายุ 2 ปี ถ้าสามารถสอนและบริหารศูนย์ของตนได้ตามมาตรฐานและคำแนะนำของสถาบันคณิตศาสตร์นานาชาติ InterMath จะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติไปอีกทุกๆ 2 ปี โดยไม่เสียค่า Franchise อีกเลย !!!

  สมมุติทำธุรกิจเพียง 6 ปี เฉลี่ยค่า Franchise เพียง 2,800 บาท ต่อเดือน (200,000 / 72) ซึ่งต่ำกว่าค่า Royalty Fee ของธุรกิจอื่นๆ ด้วยซ้ำ
  ทำให้ผู้ประกอบการที่เป็นครูไม่ต้องกู้เงิน และมีผลกำไรที่ดีกว่าเนื่องจากการลงทุนที่ต่ำกว่า หมายเหตุ ค่า Franchise นี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับ 10 สาขาแรกเท่านั้น รีบลงทุนด่วน !

  จองสิทธิ์ 10,000 บาท ที่เหลือจ่ายวันทำสัญญา

 • ค่าแฟรนไชส์

  แบบ 1: 200,000 บาท (ชำระครั้งเดียว ไม่มีค่า Royalty Fee รายเดือน) สำหรับการเปิดศูนย์
  แบบ 2: 50,000 บาท (ชำระครั้งเดียว ไม่มีค่า Royalty Fee รายเดือน) สำหรับสิทธิ์การจำหน่าย Online Math

 • ระยะเวลาคืนทุน

  6-12 เดือน (ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียน)

 • สิ่งที่แฟรนไชส์ซี่จะได้รับ

  1. ได้รับสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า Intermath และลิขสิทธิ์ปกป้องเขตพื้นที่
  2. อบรมครู ทุกระดับชั้น ไม่จำกัดจำนวนคน ฟรี ที่สำนักงานใหญ่
  3. คู่มือครูพร้อมเฉลยแบบฝึกหัดทั้งหมด
  4. การทำการตลาดแบบออนไลน์ตลอดอายุสัญญา
  5. ส่วนลดในการซื้อหนังสือประกอบการสอนและอุปกรณ์สอนคณิตศาสตร์
  6. ไฟล์แผ่นพับ ใบปลิว โลโก้ ไว้ใช้ประชาสัมพันธ์
  7. สิทธ์ในการจำหน่าย Online Math Practice ระดับโลกให้กับผู้ปกครองหรือโรงเรียนในเขตพื้นที่ของตัวเอง (ปกติต้องเสียเพิ่มอีก 50,000 บาท แต่พิเศษเฉพาะช่วงนี้ แถมสิทธิ์นี้ให้ฟรี) สำหรับผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการเปิดศูนย์จะซื้อ Franchise สำหรับส่วนนี้อย่างเดียวก็ได้ (Franchise แบบที่ 2)

 • คุณสมบัติผู้ลงทุน

  1. มีใจรักงานด้านการศึกษา มีความเอาใจใส่ต่อเด็กๆ
  2. มีพื้นฐานความรู้ ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
  3. มีความสามารถในการบริหารและการจัดการ
  4. มีความพร้อมในการลงทุน
  5. มีสถานที่อยู่ในทำเลที่ดี

 • สถานที่ที่เหมาะสมจะเปิดศูนย์

  • ขนาดสถานที่ 100 ตารางเมตร ขึ้นไป โดยประกอบด้วยห้องพักรอผู้ปกครองและห้องเรียน
  • ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน นักเรียนสามารถเดินทางมาที่ศูนย์ได้อย่างสะดวก
  • ตั้งอยู่ในสถานที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นสถานที่เรียน
  • มีที่จอดรถเพียงพอ
  • สถานที่มีความปลอดภัย อากาศถ่ายเทสะดวก มีห้องน้ำอำนวยความสะดวก ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง และมีแสงสว่างเพียงพอ ทั้งนี้ไม่จำกัดว่า จะเป็นสถานที่ของผู้เปิดศูนย์เอง หรือเป็นสถานที่เช่า เป็นอาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ในห้างสรรพสินค้า
  • สถานที่เปิดศูนย์ InterMathจะต้องได้รับการตรวจสอบ และอนุญาตจากสถาบันฯ ก่อนที่จะทำการเปิดศูนย์ InterMath

 • การตกแต่งศูนย์

  • ภายในศูนย์จะต้องประกอบไปด้วย ห้องพักรอผู้ปกครอง และห้องเรียน โดยมีอุปกรณ์พื้นฐานที่มีรูปแบบเดียวกันเพื่อแสดงถึงมาตรฐานของภาพลักษณ์ของศูนย์ ได้แก่ ป้ายแสดง logo โต๊ะและเก้าอี้สำหรับนักเรียนรูปแบบของ InterMath ตู้โชว์หนังสือและอุปกรณ์เสริมที่ใช้ประกอบการเรียน รวมถึงคอมพิวเตอร์
  • ส่วนการตกแต่งอื่นๆ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้เปิดศูนย์และคำแนะนำของสถาบัน ทั้งนี้จะต้องเป็นไปในลักษณะที่เหมาะสมกับการเป็นสถานที่ศึกษา