สถาบันคณิตศาสตร์นานาชาติอันดับ 1 ประเทศไทย

สถาบันคณิตศาสตร์นานาชาติอันดับ 1 ที่เชี่ยวชาญคณิตศาสตร์ หลักสูตร ภาคภาษาอังกฤษทั้ง EP, IEP, Bilingual สองภาษา และหลักสูตร Inter อินเตอร์ (USA, UK, IB, Singapore, Australia) ด้วยระบบ การเรียนการสอน ระดับ Wolrd Class ที่นี่ที่เดียว ราคาเพียง 1,xxx บาทต่อเดือน
รับสมัครด่วน มีที่นั่งจำกัด วัดระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ ฟรี ! click